Amazon, stop met me overal te volgen.

Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) sleept Amazon voor de rechter. Lees meer over deze zaak en meld je aan – en steun ons in de strijd voor een eerlijke omgang met persoonlijke gegevens.

Ben ik een slachtoffer?

Heb je wel eens een aankoop gedaan via online warenhuis Amazon? En heb je toen een Amazon-account aangemaakt? Dan heeft Amazon veel meer gegevens over jou verzameld dan waarvan jij je nu bewust bent. Het bedrijf volgt zijn klanten zonder geldige toestemming intensief online, ook buiten het Amazon-platform om – en dat druist in tegen de wet. Die grootschalige gegevensverzameling leidt tot grote risico’s. Al meerdere keren zijn persoonlijke gegevens van accounthouders gelekt door medewerkers of buitgemaakt door cybercriminelen.

Amazon logo op telefoonscherm

Waarom is het niet oké wat Amazon deed?

Natuurlijk heeft Amazon bepaalde gegevens van je nodig om bestellingen te kunnen afhandelen. Ook is het logisch dat Amazon tijdelijk registreert wat je via het platform hebt aangeschaft. De dataverzameling gaat echter veel verder dan redelijkerwijs noodzakelijk is, zónder dat de daarvoor benodigde toestemming wordt verkregen. Het is in veel gevallen zelfs zo dat Amazon je internetgedrag volgt als je toestemming hebt geweigerd.

Het probleem is kortom dat Amazon veel van deze gegevens verzamelt zónder dat gebruikers daar expliciet toestemming voor hebben gegeven en zonder een andere geldige gronslag. Dat is in strijd met de wet. Bovendien heeft het bedrijf veel geld verdiend met het commercialiseren van jouw (privacygevoelige) gegevens. Dat vinden we oneerlijk. Hoog tijd dus om Amazon tot de orde te roepen.

Wat gaat SDBN hier precies aan doen?

Via een rechtszaak willen we afdwingen dat Amazon eerlijk en transparant omgaat met jouw persoonlijke gegevens. Ook willen we dat het bedrijf en álle aangesloten derde partijen stoppen met het verzamelen van data van consumenten zonder een geldige grondslag. Ten slotte eisen we dat Amazon een passende vergoeding betaalt aan accounthouders.

Voorbereidingen

Oprichting Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN)
20 dec. 2021

Indienen van de aanklacht

SDBN stelt Amazon aansprakelijk en nodigt Amazon uit tot nader overleg.
23 juni 2023

Start van de rechtszaak

Wij hebben Amazon uitgenodigd om met ons in overleg te treden over een minnelijke oplossing. Als dat tot niets leidt, beginnen wij een rechtszaak. De volgende stap is het uitbrengen van de dagvaarding.

Uitbrengen dagvaarding

Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) begint definitief een rechtszaak tegen Amazon. In een uitgebreide dagvaarding vordert de stichting schadevergoeding van Amazon voor iedere gedupeerde.
18 oktober 2023

STEUN ONS!

VOOR EEN EERLIJKE OMGANG MET GEGEVENS

Amazon verzamelt erg veel gegevens van mensen die een account aanmaken op hun platform. Deze gegevensverzameling gaat een stuk verder dan de meeste Amazon-klanten zich realiseren. Bovendien beschikt Amazon helemaal niet over  de voor deze dataverzameling benodigde toestemming. Amazon doet dit louter met het oog op commercieel gewin en Last but not least blijken je persoonsgegevens ook nog eens niet veilig te zijn bij Amazon.

Amazon lapt de privacy kortom aan zijn laars, terwijl het tegelijkertijd wel veel geld verdient met jouw gegevens. Wij willen via de rechter afdwingen dat jouw privacyrechten voortaan gerespecteerd worden en dat accounthouders een passende schadevergoeding krijgen.

Meld je aan

MELD JE AAN EN CLAIM JE PRIVACY TERUG

Amazon heeft lak aan privacy en verdient tegelijkertijd veel geld met jouw persoonlijke data. Stichting Data Bescherming Nederland sleept het bedrijf daarom nu voor de rechter. Het doel: ervoor zorgen dat Amazon en andere bedrijven in de toekomst wél eerlijk omgaan met persoonlijke gegevens. En dat gebruikers kunnen rekenen op een passende vergoeding.

De naam van onze stichting zegt het al: we zetten ons in voor de bescherming van data. Via de rechtszaak willen we afdwingen dat Amazon en andere bedrijven eerlijk en transparant omgaan met de persoonlijke gegevens van mensen zoals jij. We willen dat Amazon stopt met het illegaal verzamelen van persoonlijke gegevens en dat de rechter het bedrijf verbiedt met deze praktijken door te gaan.

Daarnaast heeft Amazon jarenlang grof geld verdiend met de illegaal vezamelde persoonlijke gegevens. We willen daarom afdwingen dat het bedrijf een passende vergoeding betaalt aan alle gedupeerde accounthouders.

Ten slotte willen we afdwingen dat de risico’s waar jouw data door de dataverzameling door Amazon aan bloot staan, worden beperkt. Want als jouw gegevens in handen vallen van cybercriminelen, kan dat vervelende gevolgen hebben.

Rechtszaken als deze zijn vaak een zaak van lange adem en vergen een zorgvuldige voorbereiding. Wij streven ernaar om nog dit jaar de dagvaarding uit te brengen voor de rechtbank. Een uitspraak verwachten we op zijn vroegst in 2026.

Of gedupeerde gebruikers kunnen rekenen op financiële compensatie en hoe hoog die is? Dat hangt uiteraard helemaal af van de uitkomst van de rechtszaak die we aanspannen tegen Amazon. Op dit moment kunnen we daar dus nog niets concreets over zeggen. Maar een financiële vergoeding voor het gebruik van je persoonlijke data behoort zeker tot de mogelijkheden.

Aanmelden kost je helemaal niets. Je loopt dus geen enkel financieel risico. Alleen in het geval dat de rechter jou en andere gebruikers een schadevergoeding toekent, gaat daar volgens de deelnamevoorwaarden een deel vanaf. Dat bedrag is voor de procesfinancier en de onkosten die zijn gemaakt.

Aanmelden is kosteloos. We spannen de rechtszaak aan tegen Amazon. Een professionele procesfinancier schiet de kosten voor, in ruil voor een vergoeding in geval van succes (de “Succes-fee”). We hopen (en verwachten) dat onze claim gegrond wordt verklaard. In dat geval dient Amazon veroordeeld te worden om alle redelijke kosten van de rechtszaak te betalen.

Het bedrag van de Succes-fee is afhankelijk van het bedrag dat Amazon aan compensatie dient te betalen. Als het totale bedrag lager zal zijn dan 50 miljoen Euro, dan is de Succes-fee gelijk aan het bedrag dat de procesfinancier heeft geïnvesteerd plus 15% van het compensatiebedrag. In alle andere gevallen zal de Succes-fee het hogere bedrag zijn van (i) niet meer dan 20% van het totale compensatiebedrag dat in totaal wordt toegekend aan de groep benadeelden of (ii) 2x-5x het bedrag dat de procesfinancier heeft geïnvesteerd waarbij het getal waarmee verveelvoudigd wordt afhangt van het moment dat de compensatie wordt toegekend aan de benadeelden.

SDBN zal zijn uiterste best doen om compensatie voor de benadeelden te realiseren, maar kan dit niet garanderen.

Verliezen we de rechtszaak onverhoopt? Dan komt dat voor risico van de procesfinancier. .

In het kort

1
Wij stellen Amazon aansprakelijk voor het zonder toestemming vergaren en verhandelen van persoonlijke gegevens.
2
Jij meldt je kosteloos aan voor onze gezamenlijke actie tegen Amazon.
3
Wij voeren de rechtszaak namens jou en alle andere slachtoffers – zonder kosten voor jou.
Ik wil mij aanmelden