Deelnamevoorwaarden

DEELNEMERSVOORWAARDEN AMAZON ACTIE

IK DOE MEE MET DE ACTIE

Ik doe mee aan de actie van Stichting Data Bescherming Nederland (de “Stichting”) tegen Amazon.com, Inc, en gelieerde partijenover de grootschalige onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens (de “Actie”), en ik geef de Stichting hierbij de opdracht om mijn belangen als gedupeerde te behartigen.

Ik ben ten minste 18 jaar oud, of heb toestemming mijn ouders en/of wettelijke vertegenwoordiger om mee te doen aan de Actie.

HOE GAAT DIT IN ZIJN WERK?

 1. De Stichting behartigt mijn belangen door te onderhandelen over een schikking en/of het voeren van juridische procedures (zoals een collectieve actie op grond van artikel 3:305a BW). Daarbij kan de Stichting ook namens mij opt in-/opt-out verklaringen afleggen (om wel of niet mee te doen aan een collectieve actie of schikking). De Stichting beslist zelfstandig welke stappen zij onderneemt om eventuele compensatie te realiseren.
 2. Voor mijn deelname ben ik geen vergoeding verschuldigd. De kosten van de Actie zijn voor risico van de Stichting en worden gefinancierd door een externe procesfinancier. Alleen als de Actie succesvol is, en ik in aanmerking kom voor een vergoeding, zal de Stichting een deel van het door mij te ontvangen bedrag inhouden om de kosten van de Stichting te dekken (“no cure no pay”) voor zover die kosten niet op Amazon kunnen worden verhaald. De hoogte van de kostenvergoeding hangt in dat geval af van de hoogte van de totale compensatie die voor alle gedupeerden is gerealiseerd, en de duur van de Actie.
  • Indien de totale compensatie minder dan EUR 50.000.000 bedraagt, is de kostenvergoeding gelijk aan het door de externe procesfinancier geïnvesteerde kapitaal plus 15% van de totale compensatie.
  • Indien de totale compensatie meer dan EUR 50.000.000 bedraagt, is de kostenvergoeding, afhankelijk van hoe lang het duurt tot de compensatie wordt uitgekeerd, gelijk aan (i) maximaal 20% van de totale compensatie die voor de gehele groep gedupeerden is gerealiseerd of, (ii) 2x-5x (twee- tot vijfmaal) het door de externe procesfinancier geïnvesteerde kapitaal, waarbij zal worden aangesloten bij het hoogste bedrag van die twee.
  • De Stichting doet haar uiterste best om compensatie voor de gedupeerden te realiseren, maar kan dit niet op voorhand garanderen
 3. Persoonlijke data die door de Stichting wordt verzameld wordt steeds volgens de toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt. Zie in dat kader ook de privacy policy van de Stichting.
 4. Ik kan mijn deelname kosteloos en per direct beëindigen tot 14 dagen na het aanvaarden van deze overeenkomst. Daarna is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van één maand. Als ik op het moment van opzegging al in aanmerking kom voor een vergoeding (op grond van een rechterlijke uitspraak of een schikking), heeft de Stichting alsnog recht op een kostenvergoeding zoals bedoeld in punt 2 van deze voorwaarden. Opzegging is mogelijk door een e-mail te sturen naar [email protected].
 5. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.